Veelgestelde vragen

Windpark Hollandse Kust Zuid

 • Waarom wordt Windpark Hollandse Kust Zuid gebouwd?

  De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) flink verminderen de komende jaren. Daarom sloot zij verschillende akkoorden: het Energieakkoord (2013), het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en het nationale Klimaatakkoord (concept: 2018). De regering bepaalt waar de windmolens op zee komen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schrijft de aanbesteding uit, zo wordt bepaald welke partij de windparken bouwt.

 • Hoe kan Vattenfall het windpark subsidievrij bouwen?

  In het verleden was een subsidiebijdrage van de overheid nodig om een windpark op zee te bouwen. De kostprijs voor windenergie op zee is de afgelopen jaren fors gedaald. De manier waarop de overheid tegenwoordig een locatie uitzoekt, voorbereidt, kant-en-klare vergunningen uitgeeft én de netaansluiting garandeert leidt tot minder risico. En dat zorgt voor lagere kosten. Hierdoor kan Vattenfall HKZ bouwen zonder financiële hulp van de overheid.

 • Hoeveel ervaring heeft Vattenfall met het bouwen van windparken?

  Vattenfall, het Zweedse moederbedrijf van Nuon, is één van de grootste spelers in de productie van windenergie. We bouwden en beheren 71 windparken in Europa; 51 hiervan staan op land en 20 op zee. Door onze jarenlange ervaring wekken we vandaag de dag veilig en betrouwbaar de maximale hoeveelheid groene stroom op uit onze windparken.

 • Hoe groot is het windpark?

  Het totale windgebied Hollandse Kust Zuid bestaat uit vier delen, ook wel kavels genoemd. Vattenfall bouwt alle vier de kavels. Kavel 1 bestaat uit 67 km2, kavel 2 bestaat uit 48 km2, kavel 3 bestaat 46 km2 en kavel 4 bestaat uit 64 km2. Het windpark levert straks ongeveer 1.500 megawatt (MW) aan opgesteld vermogen.

 • Waar komt Windpark Hollandse Kust Zuid?

  Vattenfall bouwt het windpark in de Noordzee op ongeveer 18 kilometer afstand van de kust van Den Haag en Zandvoort. In sommige gevallen is dit verder. Zo is de afstand tussen de kust van Den Haag en het windpark 23,5 kilometer.

 • Waarom komt er een windpark op deze plek in de Noordzee?

  Om klimaatverandering tegen te gaan, heeft de Nederlandse overheid besloten dat er heel wat windparken bij moeten komen. Vattenfall beslist niet zelf over de locatie van een windpark, dat doet de overheid. De locatie van Hollandse Kust Zuid in de Noordzee is gunstig. De bodem is van goede kwaliteit en niet te diep. Via havens zoals IJmuiden en Rotterdam is het windpark goed bereikbaar.

 • Uit hoeveel windmolens bestaat het windpark?

  Op dit moment is nog niet exact bekend hoeveel windmolens het windpark straks telt. Naar verwachting komen er ongeveer 38 windmolens per kavel te staan, in totaal dus rond de 150 stuks voor het hele windpark. Vattenfall selecteerde Siemens Gamesa voor de levering van de windmolens.

 • Hoe hoog zijn de windmolens?

  Volgens de vergunning mag een windmolen maximaal 251 meter hoog zijn. Vattenfall onderzoekt op dit moment wat de optimale hoogte van de windmolens is. De windmolens, die Siemens Gamesa levert, hebben naar verwachting een rotordiameter van 193 meter.

 • Welk type windmolens komen er in het windpark?

  Vattenfall selecteerde Siemens Gamesa voor de levering van de nieuwe 10MW windmolen (type SG 10.0-193 DD).

 • Hoeveel groene energie levert het windpark op?

  Halverwege 2023 produceert het windpark schone energie voor 2 tot 3 miljoen huishoudens. Dat is meer dan genoeg om alle huishoudens in heel provincie Zuid-Holland van groene energie te voorzien. Het windpark levert straks ongeveer 1.500 megawatt (MW) aan opgesteld vermogen.

 • Wat is het opgesteld vermogen van het windpark?

  Dit is het maximale vermogen van een windpark dat Vattenfall kan gebruiken onder normale omstandigheden. Het opgesteld vermogen voor Windpark Hollandse Kust hangt af van het aantal en type windmolens dat wordt geïnstalleerd. Dit windpark levert maximaal 1.500 MW.

 • Wanneer start de bouw van het windpark?

  Als alles volgens planning verloopt, starten leveranciers van Vattenfall in 2021 met de productie van benodigde onderdelen voor het windpark. Denk aan onderdelen van windmolens, fundaties voor windmolens en kabels voor de stroom. Vanaf 2022 start Vattenfall met de bouw van het windpark op locatie in de Noordzee.

 • Wie bouwt het windpark Hollandse Kust Zuid?

  In 2006 nam Nuon het eerste windpark op de Noordzee in gebruik: windpark Egmond aan Zee. Nog geen twaalf jaar later bouwt Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon, het eerste windpark zonder overheidssubsidie: Hollandse Kust Zuid. Vattenfall streeft ernaar om in Europa in 2025 7.000 megawatt windcapaciteit te produceren. Daarom investeren we fors in windenergie.

 • Is het windpark zichtbaar vanaf de kust?

  Of het windpark op zee zichtbaar is hangt af van allerlei omstandigheden. Denk aan weersomstandigheden, het tijdstip en het seizoen. Bij helder weer is windpark Hollandse Kust Zuid zichtbaar.

 • Wat is de levensduur van het windpark?

  Windpark Hollandse Kust Zuid gaat 25 tot 30 jaar mee. Om ervoor te zorgen dat het windpark zo lang mogelijk mee gaat, voeren we regelmatig onderhoud uit. Als we het windpark in de toekomst moeten afbreken, houden we rekening met de regels en maatregelen zoals deze zijn opgenomen in de vergunning.

Werkgelegenheid

 • Hoeveel nieuwe banen komen erbij door de bouw van het windpark?

  Door de bouw dit windpark neemt de werkgelegenheid toe. In 2017 werkten er in Nederland ongeveer 2.000 mensen in de offshore windenergie. In 2021 groeit dat aantal naar 12.000 banen, voorspellen onderzoekers. Hoeveel nieuwe banen er precies bijkomen door de bouw van Windpark Hollandse Kust Zuid is nog niet bekend.

 • Hoe profiteren lokale ondernemers uit kustgemeenten van de bouw van dit windpark?

  Dankzij de bouw van het windpark neemt de werkgelegenheid in de regio toe. In 2017 werkten er in Nederland ongeveer 2.000 mensen in de offshore windenergie. In 2021 groeit dat aantal naar 12.000 banen, voorspellen onderzoekers. Hoeveel nieuwe banen er precies bijkomen door de bouw van Windpark Hollandse Kust Zuid is nog niet bekend.

Omgeving

 • Hoe zorgen jullie ervoor dat zeevogels geen last hebben van de komst van het windpark?

  De komst van het windpark heeft invloed op het leefgebied van zeevogels. Om de gevolgen te beperken, houdt Vattenfall zich aan de regels zoals deze in de vergunning zijn opgenomen. Voor vogels zijn er maatregelen om effecten te minimaliseren, zoals het stilzetten van windmolens onder bepaalde omstandigheden.

 • Hoe zorgen jullie ervoor dat vleermuizen geen last hebben van het windpark?

  De komst van het windpark heeft invloed op het leefgebied van vleermuizen. Om de gevolgen te beperken, houdt Vattenfall zich aan de regels zoals deze in de vergunning zijn opgenomen. Voor vleermuizen zijn er maatregelen om effecten te minimaliseren, zoals het stilzetten van windmolens onder bepaalde omstandigheden.

 • Hoe zorgen jullie ervoor dat vissen en zeezoogdieren geen last hebben van het windpark?

  De aanleg van het windpark heeft invloed op het leefgebied van vissen en zeezoogdieren. Om de gevolgen te beperken, houdt Vattenfall zich aan de regels zoals deze in de vergunning zijn opgenomen. Voor vissen en zeezoogdieren zijn er maatregelen om effecten te minimaliseren, zoals een maximaal geluidsniveau tijdens het heien van de fundering. Er is echter nog veel te leren over het effect van offshore windparken op vissen en zeezoogdieren. Daarom begeleidt en initieert Vattenfall een aantal onderzoeken die helpen om kennis uit te breiden. Zo is Vattenfall co-sponsor van het DEPONS project. Effecten van heiwerkzaamheden op de bruinvispopulatie worden geanalyseerd, daardoor is er nu een berekeningsmodel beschikbaar. Bekijk het model hier. Daarnaast onderzoeken we effecten van windparken op zee bij zalmen, forellen en dolfijnen.

 • Mag ik straks nog vissen op deze locatie in de Noordzee?

  Windpark Hollandse Kust Zuid is toegankelijk voor kleine scheepvaart. Dat betekent dat u overdag mag vissen. Maar alleen met een hengel, andere vormen van visserij zijn verboden. Bekijk alle regels voor varen en vissen in windparken.

 • Hoe kan ik meebeslissen over het windpark?

  Er is al veel besloten. We weten waar het windpark komt en wanneer de windmolens schone stroom leveren. Hollandse Kust Zuid is een naam die de overheid heeft bedacht.

Staat uw vraag niet in de lijst? Stel deze via het contactformulier.

Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.