Over Vattenfall

Vattenfall is een van de grootste energieleveranciers van elektriciteit en warmte in Europa. We lopen voorop in de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.

Fossielvrij binnen één generatie

Onze ambitie is om binnen één generatie alle energie fossielvrij op te wekken. Daarom investeert Vattenfall in duurzame energie, zoals windenergie. Dat is goed voor het klimaat en voor Nederland. 

Eén van de grootste spelers

Al meer dan 100 jaar produceren en leveren we energie. Naast onze vestigingen in Zweden en Nederland zijn we onder meer actief in Duitsland, Denemarken, Engeland en Finland. In Nederland werken ongeveer 4.800 medewerkers.

Duidelijk doel

We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat we binnen één generatie fossielvrij energie kunnen opwekken. Daarbij zoeken we de balans tussen een betrouwbare en betaalbare levering van stroom en warmte, met een zo duurzaam mogelijke productiewijze.

Windmolens Noordzee

Vattenfall is goed op weg met het groeiplan om hernieuwbare capaciteit tegen 2030 te verviervoudigen. Vattenfall exploiteert momenteel ongeveer 3GW aan windcapaciteit met meer dan 35 windparken in Europa.

We bouwden in 2006 voor de kust van Egmond aan Zee het allereerste Nederlandse windpark op zee. Dit windpark bestaat uit 36 windmolens en levert 108 megawatt (MW) duurzame energie. Hollandse Kust Zuid is het tweede windpark op zee dat Vattenfall in Nederland bouwt.

Testlocatie in Schotland

In Schotland heeft Vattenfall een eigen test- en demonstratielocatie: het European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC). Deze locatie bestaat uit elf windmolens die nieuwe technologieën testen voor de volgende generatie windparken. Lees meer over de testlocatie.

Meer weten over Vattenfall?

Op de corporate website van Vattenfall vindt u meer informatie over onze ambities en andere windparken. Bijvoorbeeld over het grootste windpark van Vattenfall: Horns Rev 3 in Denemarken. Lees meer over Vattenfalls windparken of bekijk waar in Europa de andere windparken staan.Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij energie opwekken. Daarom investeert het Zweedse energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.