Zoekresultaten voor: windpark Hollandse Kust Zuid

Carrièremogelijkheden

Hollandse Kust Zuid wordt het eerste subsidievrije offshore windpark ter wereld.

Met dit baanbrekende project leveren Vattenfall en partners een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en brengen ze fossielvrij leven weer een stap dichterbij. Wil jij deel uitmaken van het team…

Planning

Bodemonderzoek in de Noordzee (2019 – 2020) In het voorjaar van 2019 starten we met verschillende onderzoeken op de locatie van het windpark in de Noordzee. Experts kijken onder andere…

Ontwerp en aanbesteding (2019 – 2020) In de loop van 2019 werken we verder aan het gedetailleerde ontwerp van het windpark, waaronder de fundering, bekabeling en windmolens. Dit duurt tot…

Wind op zee wint aan kracht

In 2006 werd met ‘NoordzeeWind’ het eerste Nederlandse windpark op zee in gebruik genomen, in 2008 het tweede....

Over Vattenfall

Fossielvrij binnen één generatie

Onze ambitie is om binnen één generatie alle energie fossielvrij op te wekken. Daarom investeert Vattenfall in duurzame energie, zoals windenergie. Dat is goed voor het kl...

Veelgestelde vragen

De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) flink verminderen de komende jaren. Daarom sloot zij verschillende akkoorden: het Energieakkoord (2013), het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en het nationale Klimaatakkoord (concept: 2018). De regering bepaalt waar de windmolens op zee komen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schrijft de aanbesteding uit, zo wordt bepaald welke partij de windparken bouwt.

In het verleden was een subsidiebijdrage van de overheid nodig om een windpark op zee te bouwen. De kostprijs voor windenergie op zee is de afgelopen jaren fors gedaald. De manier waarop de overheid tegenwoordig een locatie uitzoekt, voorbereidt, kant-en-klare vergunningen uitgeeft én de netaansluiting garandeert leidt tot minder risico. En dat zorgt voor lagere kosten. Hierdoor kan Vattenfall HKZ bouwen zonder financiële hulp van de overheid.