Zoekresultaten voor: windpark Hollandse Kust Zuid

Windpark

Vattenfall bouwt een nieuw windpark op de Noordzee: Hollandse Kust Zuid. Alle informatie over het windpark vindt u hier.

Achtergrond: klimaatafspraken De Nederlandse overheid wil de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Daarom sloot zij verschillende akkoorden: het Energieakkoord (2013), het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en het nationale Klimaatakkoord (concept: 2018).…